Помощ > Справки,Търсене,Експорти > Мога ли да подредя списъка с издадените документи по някакъв критерий?

Справки,Търсене,Експорти

Мога ли да подредя списъка с издадените документи по някакъв критерий?

Изберете вид документ за да видите последните издадени документи от избрания вид. Ще видите таблицата с последно издадените документи. Всяка колона на таблицата има наименование, което е активна връзка. При кликване върху наименованието на някоя колона списъка се подрежда по възходящ ред, според данните в колоната, при повторно кликване документите се подреждат по низходящ ред. Така можете да подреждате издадените документи по име на контрагент, сума на сделката, номер на документа, дата на издаване и др.